V najbližšej dobe sa bude realizovať oprava výtlkov.