Priateľské posedenie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ku ktorej prispeli aj žiaci Základnej umeleckej školy. Po úvodnom programe primátorka mesta, Ing. Iveta Rušinová všetkých oslávencov srdečne privítala a popriala im pevné zdravie a mnoho elánu do ďalších rokov života.

V rámci slávnosti bola pani Mária Hulková ocenená vyznamenaním 1. stupňa za dlhoročnú, obetavú a záslužnú prácu v Jednote dôchodcov Slovenska, ktoré jej udelilo Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku.

 

Všetkým jubilantom ešte raz srdečne blahoželáme!