Do súťaže mohli obce a mestá prihlásiť svoj dlhodobý projekt či jednorazovú aktivitu z oblasti sociálnej práce na komunálnej úrovni.  ZMOS tak každoročne morálne oceňuje prácu samospráv  a to v kategórii sídel do 5000 a nad 5000 obyvateľov.

Potešilo nás, že  v kategórii nad 5000 obyvateľov sa mesto Krompachy ocitlo v nominácii na hlavnú cenu spoločne s mestami Bratislava – Staré mesto, Banská Bystrica a Handlová.

Mesto Krompachy sa prihlásilo do súťaže s projektom „Komplexné a kontinuálne služby pre sociálne odkázaných občanov“, v ktorom sme prezentovali dlhodobú starostlivosť o seniorov a sociálne vylúčené skupiny obyvateľov . 

Zástupcovia mesta boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov na 29. sneme ZMOS v Bratislave.  Večer 23.5.2018 bol v Inchebe vyhlásený víťaz, ktorým sa stalo mesto Bratislava - Staré mesto s projektom  Výstavba Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.