V najbližších dňoch  budú občanom hore uvedených ulíc zaslané do schránok oznámenia, kde budú podrobné informácie ohľadom prevzatia nádoby a jej ďalšieho používania.

Prosíme občanov o zabezpečenie prevzatia nádoby v uvedenom dátume a čase.

Upovedomujeme občanov, že odovzdanie KUKA nádoby je podmienené trvalým pobytom občana na uvedenej ulici.