Počas pripravovanej jarnej brigády sa práca ujde každému. Už vo štvrtok, 12. apríla sa do jarného upratovania zapoja aj najmenší obyvatelia mesta. Predškoláci z materských škôl si hravou formou vyskúšajú hrabanie suchého lístia a zároveň si osvoja primerané poznatky o tom, ako sa majú správať k prírode. Pracovníci mestského úradu opustia svoje kancelárie a vyrazia upratovať ulice, chodníky, či trávnaté porasty v centre. Takýmto spôsobom sa budú spoločne podieľať na zlepšení životného prostredia v meste.

Do jarnej očisty prírody sa zapoja aj žiaci a študenti základných a stredných škôl. Tí vyčistia najmä trávnaté plochy pod lesom a lesné turistické chodníky. Práve tieto miesta najčastejšie „lákajú“ občanov, ktorí nepotrebný odpad vynášajú pod les a do lesa.

Žiaci Základnej školy na ulici Zemanská vyčistia lesné porasty v okolí Čardy, študenti Gymnázia sa zapoja do čistenia Líščieho vrchu. Žiaci Špeciálnej základnej školy vyčistia od plastových a sklenených fliaš les nad garážami „Pod skalkou“ a žiaci Základnej školy na Maurerovej ulici budú zbierať odpad vedľa panelovej cesty smerom na Plejsy.

Jarného upratovania sa dočkajú aj priľahlé ulice v smere na železničnú stanicu. Trávnaté porasty zbavia neporiadku žiaci Základnej školy na ulici SNP   a študenti Súkromnej spojenej školy SEZ vyčistia okolie školy pod Bačovým vrchom.

Podujatia "Vyčistime si okolité lesy" sa každoročne zúčastňuje 200 až 250 žiakov, ktorí odbremenia prírodu od odpadkov a naplnia nimi niekoľko desiatok vriec. Hlavným poslaním podujatia je upozorniť verejnosť na problém znečisťovania prírody a pripomínať, že nemajú nechávať odpad popri turistických chodníkoch alebo vyvážať stavebný odpad do odľahlých častí lesa. Ľudia sú nepoučiteľní a neuvedomujú si, že týmto neuváženým počinom škodia nielen samotnej prírode, ale aj všetkým ostatným.

Mesto Krompachy verí, že školáci a pracovníci mestského úradu nezostanú pri jarnom upratovaní sami a pomocnú ruku podajú aj ďalší dobrovoľníci z radov občanov. Nezabúdajme, že takýmto spôsobom si skrášlime naše prostredie a spríjemnime život nielen sebe, ale aj ďalším obyvateľom a návštevníkom nášho mesta.