Mesto Krompachy začalo v marci 2018 s rekonštrukciou na krytej plavárni. V súčasnej dobe sú dokončené obklady na stenáchy pri bazéne, prebehla montáž nových radiátorov, a tie  budú v týchto dňoch prekryté novými lavičkami.

V technologickej časti bola vykonaná kompletná výmena  filtrácie vody detského bazéna.