Mesto Krompachy začalo v marci 2018 s rekonštrukciou na krytej plavárni.  Dokončené bolu obklady na stenáchy pri bazéne, prebehla montáž nových radiátorov, a tie  sa prekryli novými lavičkami.

V technologickej časti bola vykonaná kompletná výmena  filtrácie vody detského bazéna.