Cieľom projektu je revitalizácia vnútroblokového otvoreného priestranstva na Hlavnej a Maurerovej ulici v Krompachoch („Areál“) prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.

Územie vnútroblokov je navrhované a rozdelené na niekoľko zón podľa funkčnosti:

* Vstup do areálu – v tomto mieste je ponechaný existujúci asfalt s využitím pre skateboard, inline korčule a pod.
* Športová zóna – ihriská trávnaté a s gumenným povrchom pre basketbal
* Zóna oddychová spojená s posilňovaním (street workoutové ihrisko) a detským ihriskom
* Kultúrno-spoločenská zóna – javisko s hľadiskom a plochy pre stretávanie
Popri chodníkoch bude umiestnený príslušný mobiliár (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, kvetináče atď.) – navrhnutý v príslušnom dizajne korešpondujúcom s výrazom celého parku a najmä z udržateľných a prírodných materiálov.

V súčasnosti mesto pripravuje podklady k realizácii verejného obstarávania a po jeho kontrole riadiacim orgánom (Košický samosprávny kraj) prebehne samotný výber zhotoviteľa stavby.