45. ročník vyhlasovania najúspešnejších športovcov a kolektívov okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica sa konal 8. marca 2018 v budove Obecného úradu v Hrabušiciach. Za prítomnosti prezidenta Slovenského olympijského výboru  Antona Siekela, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja Juraja Ďorka, prednostu Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Pavla Bečarika, predsedu Olympijského klubu Spiš Viliama Mjartana a ďalších pozvaných hostí boli športovcom a športovým kolektívom odovzdané významné regionálne ocenenia.

Miesto medzi ocenenými si tento rok obhájili aj naše úspešné mažoretky Cheeky Girls. Mažoretkový klub pod vedením Lenky Šoldrovej po roku opäť patrí medzi najúspešnejšie športové kolektívy regiónu Spiš. Medzi ocenenými športovcami v kategórii jednotlivci nechýbal ani Róbert Tejbus, ktorý v uplynulom roku získal titul Vicemajster Slovenska v kulturistike. Novým nositeľom ocenenia Fair-play sa stal Imrich Holečko.

Pre mesto Krompachy sú tieto ocenenia obrovským prínosom, pretože vďaka bojovnosti našich športovcov sa pozdvihla športová úroveň v našom malom meste. Oceneným športovcom ešte raz srdečne blahoželáme a veríme, že ich tieto významné regionálne ocenenia posunú vpred v ich športovej kariére.