NiSSR každoročne vykonáva analýzu zameranú na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest. Bonita má dôležitý význam pre potenciálnych investorov, ako aj rozvoj a udržiavanie  podnikateľského prostredia v danej lokalite.

Hodnotením prešlo 2 926 slovenských obcí a miest, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Krompachy sa môžu zaradiť medzi  39,09 % obcí a miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie a majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Pre vedenie samosprávy je veľká česť, že práve mesto Krompachy vyšlo z hodnotenia ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja a bolo mu udelené toto prestížne ocenenie.