Získali sme takto 2 500 € na nákup nových kníh.

Z týchto prostriedkov sme zakúpili celkom 296 kníh pre deti i dospelých v takomto zložení:
náučná literatúra pre deti - 37 kníh,
beletria pre deti - 83 kníh,
náučná literatúra pre dospelých - 63 kníh,
beletria pre dospelých - 113 kníh.