V súčasnosti je v meste  rozmiestnených 32 kamier, ktoré obsluhuje 6 pracovníkov chránenej dielne a od polovice roku 2017 máme zamestnaných na Mestskej polícii 8 policajtov. (Navýšil sa počet zo 6 na 8). Zároveň v meste vždy pracovala Rómska občianska hliadka, vytvorená z pracovníkov zamestnaných na aktivačných prácach, teraz opätovne pracuje Miestna občianska poriadková služba, ale už zamestnaná cez projekt Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v počte 8 pracovníkov.

Už pred niekoľkými rokmi sme spolu s inými  starostami obcí a primátormi miest v spolupráci so  Združením miest a obcí Slovenska vypracovali súbor opatrení na zníženie a eliminovanie problémov v spolunažívaní s rómskym obyvateľstvom. Som rada, že aj časť našich myšlienok sa konečne dostáva do praxe v podobe pilotného projektu. Včera sa v našom meste na Hornádskej ulici uskutočnila tlačová konferencia, kde minister vnútra Róbert Kaliňák predstavil pilotný projekt riešenia obťažujúcej kriminality všeobecne. Nielen v Krompachoch, ale na celom Slovensku existuje tento fenomén. Takýto problém má aj Bratislava a iné mesta od západu, až po východ Slovenska. Taktiež záškoláctvo a kriminalitu mládeže registrujeme všade.

Preto som rada, že Krompachy sú vybraté ako mesto, kde sa uskutoční pilotný projekt v rámci Košického kraja. Vytvorili sme preto všetky podmienky, aby projekt mohol byť úspešný.  Ministerstvu vnútra sme poskytli priestory na otvorenie Stolárskej dielne v objekte bývalej Učňovskej školy na Hornádskej ulici. Táto budova je zrekonštruovaná a je v nej okrem iného umiestnené Komunitné centrum a Zberný dvor. Taktiež v tejto budove bude umiestnené elokované pracovisko Obvodného oddelenia policajného zboru v Krompachoch. Budú tam pracovať policajti, ktorých cieľom bude pravidelne monitorovať a zabezpečovať poriadok na Hornádskej a Družstevnej ulici. Taktiež v týchto lokalitách, aj v širšom okolí budú rozmiestnené ďalšie kamery. Verím, že to pomôže obyvateľom celého mesta, ale najmä tým, ktorí v týchto lokalitách žijú a chcú žiť v kľude  a v pokoji vychovávať svoje deti. K tomu je pripravený projekt väčšej starostlivosti o tie deti o ktoré sa rodičia nestarajú, resp. deti nerešpektujúce svojich rodičov. Týmto deťom sa budú venovať v komunitných centrách s tým, že rodičom, ktorí zanedbávajú výchovu a starostlivosť o svoje deti budú odobraté sociálne dávky, ktoré poberajú na  deti, avšak sú využívané na všetko iné, len  nie  na výchovu a starostlivosť o vlastné deti.

Dúfam, že súbor týchto opatrení pomôže a kvalita života všetkých občanov v meste sa zlepší. 

                                                                   

 

                                                                      Ing. Iveta Rušinová

                                                                     primátorka mesta