Náhradný termín je 9. marec 2018 v priestoroch SSŠ SEZ Krompachy na Maurerovej ulici (pri plavárni) v rámci kampane Valentínska kvapka krvi 2018.

Termíny odberov v Nemocnici Krompachy 16.2., 16.3. a 13.4.2018 sú platné.