Na základe rokovaní vedúceho referátu zdravotníctva Košického samosprávneho kraja - lekára samosprávneho kraja, pracovníkov referátu zdravotníctva s primátorkou mesta a pediatričkami MUDr. Kitkovou a MUDr. Kršjakovou, došlo k vzájomnej dohode o znovuprerozdelení detských pacientov v meste Krompachy.

Všetky deti z mesta Krompachy budú ošetrené a zverené do zdravotnej starostlivosti pediatričiek MUDr. Kitkovej a MUDr. Kršjakovej na základe rozhodnutí o určení rozsahu zdravotného obvodu všeobecných ambulancií pre deti a dorast na území mesta Krompachy, ktoré vydal Košický samosprávny kraj.

Zdravotné obvody sú uvedené v rozhodnutiach, ktoré sú v prílohe článku (súbory na stiahnutie).

Týmto chcem vyjadriť veľkú vďaku a poďakovanie v mene rodičov pediatričkám MUDr. Kitkovej a MUDr. Kršjakovej za ich ústretovosť pri riešení vzniknutej situácie.

 

                                                                                                                                                  Ing. Iveta Rušinová   
                                                                                                                                                    primátorka mesta