Týka sa to aj parkovania vozidiel v ostatných mestských častiach pri kontajneroch z dôvodu blokovania odvozu komunálneho odpadu.

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že ak neuposlúchnu túto výzvu, Mestský úrad Krompachy bude nesprávne parkovanie riešiť cez PZ SR a MsP Krompachy.

Ďakujeme za pochopenie.