Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý váš deň,

nech vaša rodina nespozná v budúcom roku súženie starostí a problémov.

Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú sprevádzať každým vašim krokom.