Do tejto zbierky sa zapojilo 17 osôb a Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ktorým veľmi pekne ĎAKUJEME. Vďaka patrí aj pomocníkom, ktorí zbierku pomáhali realizovať.

Veríme, že oblečenie bude čoskoro tam, kde ho najviac potrebujú.

 

KRÁSNE VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018

Prajeme Vám krásne a pokojné chvíle strávené s tými, ktorých máte radi

a do nového roka veľa zdravia, šťastia a pohody

a aby si ľudia navzájom pomáhali.

Za podporu a poskytnutú pomoc ďakujeme.

Detská nadácia mesta Krompachy