MESIAC

PLASTY SKLO PAPIER
Január 4.1.2018   11.1.2018
Február 1.2.2018    
Marec 1.3.2018    
  29.3.2018    
Apríl 19.4.2018 4.4.2018   
Máj 10.5.2018   18.5.2018 
  31.5.2018    
Jún 21.6.2018    
Júl 12.7.2018    
August 2.8.2018 15.8.2018   
  23.8.2018    
September 13.9.2018   21.9.2018 
Október 11.10.2018    
November 8.11.2018    
December 6.12.2018 19.12.2018  

 

 

 

Elektroodpad a nebezpečné zložky (žiarivky, batérie a akumulátory, chladničky, televízne prijímače, zobrazovacie zariadenia, notebooky, tlačiarne, rozhlasové prijímače, vysávače, telefónne prístroje, motorové oleje a iné ) jedlé oleje a tuky občania môžu odovzdať na Zbernom dvore v Krompachoch.