K príjemnej  atmosfére prispelo aj hudobné pásmo žiakov Základnej umeleckej školy. Po úvodnom programe primátorka mesta, Ing. Iveta Rušinová popriala všetkým oslávencom pevné zdravie a mnoho elánu do ďalších rokov života.

 

Všetkým jubilantom ešte raz srdečne blahoželáme!