Taktiež boli ukončené práce na úprave plôch pre parkovanie na zelenej ploche za predajňou Agro Milk pri Termokomplexe.