Krompašania sa mohli bezplatne zbaviť drobného stavebného materiálu, nepotrebného nábytku, či konárov zo záhrad, ktoré však museli byť umiestnené vedľa veľkoobjemových kontajnerov.

V prípade, že sa občania nestihli zbaviť nepotrebného odpadu, môžu naďalej využívať služby zberného dvora. Aj takýmto spôsobom sa snaží mesto zabrániť vzniku nelegálnych skládok odpadu.

Upratovalo sa nielen v centre mesta, ale aj na cintoríne

Jesenné upratovanie sa dotklo aj samotného mesta. Pracovníci technických služieb pozbierali opadané lístie nielen v centre mesta, ale aj na mestskom cintoríne, ktorý má niekoľko noviniek.

Návštevníkov hneď pri vstupe na cintorín víta nový kríž. Mesto v spolupráci s miestnym Rímskokatolíckym farským úradom a spol. Ekover s.r.o. osadili na mestskom cintoríne nový kríž, pretože ten predchádzajúci zhorel.

Okrem iného spol. Ekover s.r.o. odvodnila objekt Domu smútku, ktorý budúci rok čaká rekonštrukcia.

V poslednom období trápila návštevníkov cintorína netečúca voda. Mesto nevedelo zistiť príčinu a ani miesto poruchy, pretože vodovodné potrubie a šachta sa nachádzajú na súkromných pozemkoch. Aj napriek majetkovoprávnemu vysporiadaniu sa samospráva rozhodla, že na jednom cintoríne umiestni nádobu na vodu a na druhý napojí výtok priamo z Domu smútku.

Farebná jeseň vystriedala kvetinové záhony

Kvetinové záhony v meste vystriedali červeno-žlté listy, ktoré ešte niekoľko dní budú dotvárať príjemnú jesennú atmosféru. Tohtoročné kvetinové záhony na najfrekventovanejších miestach boli skutočnou ozdobou Krompách a nie jeden návštevník mesta chválil túto okrasu, ktorá ešte donedávna zdobila mesto.

Odkvitnuté kvetinové záhony v parku a z betónových kvetináčov budú odstraňovať uchádzači o zamestnanie v odbore záhradníctvo. Prostredníctvom rekvalifikačného kurzu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny účastníci projektu vyčistia záhony od letničiek a pripravia pôdu na zazimovanie. Mesto im takýmto spôsobom poskytne priestory na získanie praktických zručností.