Aj napriek tomu, že som nebola zvolená za poslankyňu Košického samosprávneho kraja, budú realizácie projektov v meste pokračovať.

Ako iste viete, dôležitá rekonštrukcia nás čaká už na jar, kedy začneme s úpravou staničného námestia. Mesto má už v súčasnosti na účte 235 000 eur, ktoré nám ako dotáciu poskytol Košický samosprávny kraj. Financie budú vynaložené na rekonštrukciu existujúcich plôch pred železničnou stanicou. Nielen železničnú stanicu, ale aj jej okolie čaká prestavba a modernizácia, ktorá bude spĺňať podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, pričom nielen občanom, ale aj návštevníkom mesta bude umožnené vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR.

Taktiež z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja čaká významná rekonštrukcia aj cestu II. triedy 547, teda od Ružínskeho mosta až po Spišské Vlachy, pričom sa rekonštrukcia dotkne aj mesta Krompachy. Pri Jubilejnom dome sa má opraviť križovatka a zastávka. Verím, že projekt bude úspešne dotiahnutý do jeho konca.

Ďalšou podstatnou novinkou v meste je opätovné vrátenie sa strediska Správy ciest Košického samosprávneho kraja do Krompách, ktoré kedysi sídlilo na Jesenského ulici. Po dlhotrvajúcich rokovaniach s vedením Správy ciest Košického samosprávneho kraja sa stredisko odčlenilo od Spišskej Novej Vsi a z Margecian sa presťahovali k nám do Krompách. Pre mesto to bude určite prínosom, ktoré nám nikto nevezme a hlavné cesty v zime budú posypané skôr, ako keď posypové auto vyrazilo zo Spišskej Novej Vsi.

Vážení spoluobčania, chcem Vám popriať krásne prežitie týchto jesenných dní a verím, že sa všetci stretneme 5. decembra 2017 na Námestí slobody, kedy spoločne rozsvietime vianočný stromček a výzdobu v meste. Zároveň by som Vás chcela touto cestou pozvať aj na vianočné trhy, ktoré pre Vás mesto Krompachy tradične pripravuje. Tento rok to bude v dňoch od 14.12. do 16.12.2017. Teším sa na Vás.

 

S úctou

Ing. Iveta Rušinová