Ako prejav veľkej vďaky a úcty za ich statočnú prácu, ktoré dlhé roky vykonávali, im vedenie mesta v spolupráci s miestnymi materskými a základnými školami a Základnou umeleckou školou pripravilo vo štvrtok, 26. októbra milé kultúrne podujatie.

Úvod programu otvorila pani primátorka Iveta Rušinová, ktorá všetkých seniorov srdečne privítala vo vynovenej divadelnej sále. Kultúrny program seniorom spestrila Melánia Fečkeová, kadetka mažoretkového klubu Cheeky Girls. Deti z Materskej školy na ulici Hlavná si pre starých rodičov pripravili básničky, pesničky a scénku. Prejaviť úctu a uznanie starším prišli aj deti a žiaci Základnej školy s materskou školou na ulici Maurerova a na starých rodičov nezabudli ani žiaci Základnej školy s materskou školou na ulici SNP, či  žiaci zo Základnej školy na Zemanskej ulici. V závere programu sa divákom predviedla Ľudová hudba KuFer, ktorú tvoria žiaci Základnej umeleckej školy. Svojim vystúpením mnohým potvrdili, že v Krompachoch vyrastajú skutočné talenty.

Všetkým seniorom chceme ešte raz zaželať, aby boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní a aby si v pokoji a v kruhu svojich najbližších užívali život.