Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevenciu kriminality na rok 2016 bola Mestu Krompachy z Ministerstva vnútra SR – Okresného úradu Košice poskytnutá dotácia vo výške 32 000 EUR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

Krompachy – bezpečnostný kamerový systém

 

Poskytnutá dotácia bola použitá na obnovu optickej trasy a osadenie nových kamier s príslušenstvom, ktoré sú umiestnené v centre mesta a na inkriminovaných miestach s vysokou intenzitou páchania trestných činov.

Projekt riešil:

 • Náhradu a doplnenie existujúcej externej optickej kabeláže na uliciach:
 • Stará cesta, Družstevná, SNP, Maurerova, Hlavná, Lorencova, Poštová, Cintorínska, Námestie slobody, Zemanská a Banícka štvrť.
 • Osadenie nových kamier na uliciach:
 • Banícka štvrť (Nemocnica)
 • Družstevná (Rómska štvrť)
 • Hornádska (Rómska štvrť)
 • Stará Maša
 • Námestie slobody (Dom kultúry)
 • Hlavná (park)
 • Poštová – Hlavná ulica
 • Pripojenie týchto kamier do exist. kamerového systému.
 • Dozbrojenie racku exist. kamerového systému v objekte Mestskej polície Krompachy.
 • Napájanie všetkých nových aktívnych prvkov kamerového systému.

 

Cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému, ktorý bude využívaný v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti na území mesta Krompachy.

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“