Predmetom rokovania budú zmeny cestovných poriadkov, ktoré sú výsledkom podrobnej analýzy dopravnej ponuky pravidelnej autobusovej dopravy  podľa jej reálneho využitia cestujúcou verejnosťou. Ak máte nejaké návrhy na dopravu  do obcí, resp. iné návrhy zašlite ich najneskôr do 14.9.2017 na mailovú adresu silvia.zavadova@krompachy.sk,  alebo písomne na adresu: MsÚ Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, alebo priamo na adresu: Eurobus, a.s. Košice, Staničné námestie 9, 042 04 Košice alebo mailom na adresu: gondova@eurobus.sk.

Vaše podané návrhy budú prerokované na parciálnej porade v SNV.

 

Aktuálne platné cestovné poriadky sú zverejnené na webovej stránke dopravcu:

www.eurobus.sk alebo na www.cp.sk