Mamičky si v tejto pôrodnici cenia predovšetkým spokojnosť so službami, správanie personálu a vybavenie pôrodných sál. V celoslovenskom prieskume, ktorý sa od roku 2011 každoročne uskutočňuje, je samostatnou kategóriou aj hodnotenie mamičiek. Tento rok vyjadrilo svoj názor 3404 rodičiek.

Dôveru žien si už niekoľko rokov po sebe získal celý kolektív gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorého súčasťou je aj novorodenecké oddelenie.

Zdravotnícke zariadenie bolo kladne hodnotené najmä za odbornosť zdravotníckeho personálu, za vybavenie pôrodných sál, starostlivosť o dieťa, ale aj za prácu novorodeneckého oddelenia.

 „Záujem o služby na našom pôrodníckom oddelení stále stúpa, rodičky k nám chodia nielen z Krompách a okolia, ale aj z okolitých okresov,“ uviedla MUDr. Svetlana Lukáčová primárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

,,V krompašskej pôrodnici zaznieva chvála najmä na spokojnosť so starostlivosťou zo strany zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, spokojnosť s úrovňou hygieny, stravy a vytvoreným domáckym prostredím," uzavrela MUDr. Svetlana Lukáčová.

 

V mene vedenia nemocnice sa chcem poďakovať nielen všetkým mamičkám, ktoré si vybrali našu nemocnicu, ale aj celému kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia, ktorý má najväčšiu zásluhu na tomto pozitívnom výsledku,“ uviedol konateľ nemocnice, MUDr. Miroslav Kraus a dodal, že nemocnica má v pláne aj naďalej vylepšovať poskytované služby a podmienky na oddelení.

Nemocnica neustále modernizuje  poskytované služby a podmienky na oddelení. Na pôrodníckom oddelení sú maximálne trojlôžkové izby, bunkového systému so sociálnym zariadením. Okrem štandardných izieb pôrodnica poskytuje aj nadštandardné izby.

 

 

Mgr. Alžbeta Sivá, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 911 088 177, email:hovorca@agelsk.sk