17. 9. 1999

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY - členom spoločenských organizácií mesta Krompachy

  Margite Barbušovej
Anne Mackovej
Helene Mosinovej
Anna Tomaškovej
Izabele Slobodníkovej
JUDr. Pavolovi Grausovi
Františkovi Kontrošovi

20. 9. 1998

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY - bývalým hráčom a dlhoročným funkcionárom FK POKROK pri príležitosti 85. výročia založenia organizovaného futbalu v Krompachoch

  Ľudovítovi Katovi
Vojtechovi Lojovi

24. 10. 1997

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY - najstarším členom Dychovej hudby v Krompachoch pri príležitosti 85. výročia založenia

  Pavolovi Uličnému
Jozefovi Zavadovi
Jánovi Bialymu
Jozefovi Matuščákovi

 

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY - najstarším členom Robotníckeho spevokolu v Krompachoch pri príležitosti 85. výročia založenia

 

Františkovi Jergovi
Františkovi Pavlíkovi
Emilovi Dubiňákovi

20. 9. 1996

CENA MESTA IN MEMORIAM za celoživotné dielo

  Jozefovi Hubovi
Ladislavovi Skrakovi
Štefanovi Turekovi
Ing. Ladislavovi Zahatňanskému

22. 10. 1994

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY

  Vladovi Puchalovi
za básnicky debut "Anjeli na špičke ihly"