Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

a na e-mailovú adresu: cestovny.poriadok@slovakrail.sk a miroslav.fazekas@vucke.sk  

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slavakrail.sk