Počas návštevy sa stretol s občanmi mesta ako aj zamestnancami mestského úradu. Po slávnostnom akte položenia vencov pri Pamätníkoch padlých obetí 1. a 2. svetovej vojny, pokračovala návšteva rokovaním v zasadačke MsÚ. Podpísaním sa do pamätnej knihy mesta sa pán prezident spoločne s pani primátorkou presunuli do gymnázia, kde sa stretol so študentmi a vedením školy. Neskôr sa v historickej budove Piller kaštieľa konalo stretnutie s riaditeľkou a pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves. Popoludní pokračovalo rokovanie pána prezidenta s podnikateľmi priemyselného parku v administratívnej budove SEZ a.s.