Primátorka mesta, Ing. Iveta Rušinová všetkým prítomným oslávencom popriala pevné zdravie, veľa radosti a lásky od najbližších. Oslávencov svojim milým vystúpením potešili žiaci Základnej umeleckej školy z Krompách.

Vzácne stretnutie jubilantov bolo príležitosťou ako vzdať úctu a poďakovať sa im za doterajšiu prácu. 

 

Všetkým jubilantom ešte raz srdečne blahoželáme!