Predmetom kontroly je spresnenie evidencie obyvateľov a nehnuteľnosti a následne preverenie napojenia sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu ako aj preverenie plôch, z ktorých sú zrážkové vody odkanalizované do verejnej kanalizácie a zvádzanie vody zo studne do verejnej kanalizácie.

Tieto kontroly budú vykonávať osoby poverené PVPS, a.s. ktoré sú podľa zákona č. 442/2002 Z.z. oprávnené v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na cudzie pozemky.

Osoby poverené PVPS, a.s. sa preukážu platným preukazom PVPS, a.s. a občianskym preukazom, nesmú prijímať hotovosť, nebudú vstupovať do domácností a v prípade potreby môžu len zdokumentovať (odfotiť) a zaevidovať zistený stav.

 V prípade pochybnosti o poverenej osobe vykonávajúcej kontrolu si obyvatelia mesta môžu overiť jeho splnomocnenie na call centre PVPS, a.s. č. 0850 111 800 v čase od 7:00 – 17:00.

 

                              

                                                                          Ing. Patrik Tkáč, PhD., FCCA

                                                                                  Obchodný riaditeľ PVPS, a.s.