Na základe poskytnutia dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 10 000 Eur. Stavebné práce realizovala firma Sokol trade, spol. s. r. o. Košice.

Práce boli ukončené začiatkom júna 2017. 

„Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky“