Priložený harmonogram je orientačný a môže sa meniť v prípade nepriaznivého počasia.