V rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská“ bola vynovená budova školy. Projekt riešil zateplenie fasády, zateplenie strechy, výmenu otvorových konštrukcií, rampu pre imobilných, WC pre imobilných, dve učebne vrátane informačno-komunikačných technológií (IKT) a interiérového vybavenia a výmenu obyčajných dverí za protipožiarne.

Realizáciou projektu sa zvýšila kvalita a zlepšenie podmienok v meste Krompachy prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ, vrátane obstarania moderného vybavenia školy a IKT vybavenia.

Výška nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola  380 472 EUR, so spoluúčasťou mesta vo výške 20 024 EUR.

Počet žiakov navštevujúce školu je 210 s  počtom tried 12.