sídlo: Hlavná 77/42, 053 42 Krompachy          

 

tel. č.: 053/ 447 23 34