konateľ spoločnosti: Ing. Peter Wolf

sídlo: Maurerova 945/29, 053 42 Krompachy

tel. č.: 053/429 87 06