sídlo: Maurerova 945/29, 053 42 Krompachy

 

konateľ spoločnosti: Ing. Peter Wolf

tel. č.: 053/429 87 06