Odborný lesný hospodár a konateľ: Ing. Vladimír Sajdák 

sídlo: Maurerova č.29, 053 42 Krompachy

telefón: 0903 783 572