konateľ spoločnosti: Mgr. Stanislav Kurta

sídlo: Námestie slobody č. 2, 053 42 Krompachy          

         č. d. 119

tel. č.: 0918 342 054

e-mail: stanislav.kurta@krompachy.sk

Výročné správy a účtovné závierky