Upozorňujeme obyvateľov mesta na povinnosť odvozu konárov a trávy do areálu Zberného dvora na Hornádskej ulici v Krompachoch.

V prípade ak nedokážete zabezpečiť odvoz, prosíme, aby ste po dohode s MsÚ zanechali tento odpad pri plote rodinného domu a mesto zabezpečí odvoz.


Kontakt na zodpovedného zamestnanca: 053/419 22 34