Oprave cesty sa tešia aj občania ulíc J. Jesenského, Dolina, či Kúpeľná. Podľa mnohých bola výmena asfaltu viac než nutná, pretože v niektorých miestach bol asfaltový koberec naposledy položený pred viac ako 30-timi rokmi.
Zámerom mesta bolo v predchádzajúcom roku zrekonštruovať okrem spomenutých ulíc aj ulice Štúrova, Cintorínska, Lorencová, Banícka štvrť (areál nemocnice), Hlavná, Maurerova ZŠ s MŠ a Maurerova č. 11-12, Družstevná, kpt. Nálepku a križovatka Banská – Slovinská.
Krompašania v súčasnosti využívajú 24 km ciest a 10 km chodníkov, pričom v predchádzajúcom roku bolo zrekonštruovaných 4,5 km miestnych komunikácií a niečo cez kilometer chodníkov. V rámci rekonštrukcií sa mesto zameralo aj na kompletnú úpravu verejného priestranstva na Hlavnej ulici pred obchodným domom Pokrok, či pred poštou, ako aj v areáli Zdravotného strediska na Štúrovej ulici.
Okrem vynovených komunikácií sa obyvatelia ulíc Poštová, SNP, Lorencova a Zemanská tešia aj z nových chodníkov. Nezabudlo sa ani na mamičky s deťmi, ktoré svoje ratolesti vyprevádzajú k materskej škole na Maurerovej ulici po novom prístupovom chodníku.
Mesto sa už niekoľko rokov pravidelne podieľa na opravách miestnych komunikácií a chodníkov, ako aj na výsadbe novej zelene. Aj takýmto spôsobom sa samospráva snaží zveľaďovať verejné priestranstvá a dbá o spríjemnenie života v meste všetkým obyvateľom či návštevníkom.


Rekonštrukcie v meste budú pokračovať aj v roku 2017

Samospráva mesta Krompachy prešla do nového roka s prebytkom financií, ktoré chce využiť
najmä na finančnú spoluúčasť na projektoch financované z EÚ a ŠR, na ktoré už mesto získalo dotácie. Získané finančné prostriedky budú zahŕňať najmä opravu a prístavbu škôlky na ul. SNP, či dobudovanie a modernizáciu kamerového systému. Mesto má v súčasnosti 32 kamier, čo je viac ako majú niektoré okresné mestá.
V nasledujúcom roku sa v rámci mesta počíta aj s ďalšími obnovami. V rozpočte pre rok 2017 bol schválený Plán príprav investičných akcií pre projekčné práce aj realizačnú činnosť. Jedná sa o športoviská, budovy, cintorín, chodníky, vrátane cyklistického chodníka.

Mesto však v súčasnosti trápi strecha Domu kultúry nad divadelnou časťou, ktorá je v havarijnom stave. Aj preto je „divadlo“ tohto času zatvorené. Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia na realizáciu úplne novej strechy, vrátane osvetlenia a ozvučenia.