História železiarskeho priemyslu v Krompachoch sa začala písať už od roku 1841, kedy vznikla akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Železiarne ročne vyprodukovali približne 1 900 t surového železa, ktoré sa používalo na výrobu rúr, strojárskych súčiastok a kachieľ.

Výroba železa a jeho následné spracovanie patrili k najstarším výrobným odvetviam na Slovensku. Bohaté ložiská železnej rudy sa vyskytovali aj v okolí Krompách, vďaka ktorým sa stali významným hospodárskym centrom Spiša. 

Historická pamiatka ožíva aj vďaka vyhlásenej výzve Ministerstva kultúry SR, ktoré mestu poskytlo dotáciu vo výške 18 000 Eur. Do rozsiahlej rekonštrukcie budovy Mesto Krompachy investovalo aj vlastné zdroje, ktorých hodnota je vyčíslená na 21 220, 50 Eur.

V decembri 2016 sa ukončila prvá etapa obnovy Národnej kultúrnej pamiatky – Železiarsky hámor - základná oprava strechy objektu. 

Mesto Krompachy plánuje v budúcnosti sprístupniť bývalé železiarne verejnosti. Rekonštrukcia bývalých železiarní si však vyžaduje ešte množstvo finančných prostriedkov, ktoré pokryjú výdavky na úplnú opravu budovy. Ďalšie etapy rekonštrukcie zahŕňajú exteriérové úpravy ako osadenie pálenej krytiny, výmena okien, oprava fasády, či oplotenie areálu. Veľká časť financií bude vynaložená aj do opravy interiéru.

Mesto Krompachy sa naďalej zapája do projektov na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Na základe obnovy budú Krompachy súčasťou „Železnej cesty“, ktorej úlohou je spájať miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania. Súčasťou projektu je aj vytvorenie stálej expozície, ktorá bude prezentovať dejiny jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiš.