Keď stíchli polia - zmĺkli šíre luhy

A miesto tepla mráz už sadá tuhý,

Ty ideš Kriste, medzi svoj ľud biedny,

s potechou ideš – skromnučký a stredný.

Pohladiť ideš utrápených čelo,

rozjasniť všade, kde je neveselo,

dať chudobným chleba, bezradným rady,

vyrovnať hnevy a chlácholiť zvady...

 

  

Prajeme všetkým dni plné pokoja a lásky.