Ten plamienok tak vrúcne plápolá sťa Božie slovo, plné lásky. Zvoláva všetkých do kola, vytvára Božích dietok zväzky.

V predvečer druhej adventnej nedele sa opäť Krompašania  zišli, aby spoločne s  pánom farárom Mgr. Jozefom Palušákom zapálili na adventnom venci druhú sviecu.

Betlehemskú sviečku, ktorá je vyjadrením lásky  a predstavuje Ježiškove jasličky.

Svetlo nám priazeň otcovu núka a do kráľovstva Jeho pozvanie. Svetielkom teplým Božia ruka sa dotýka sŕdc a v očiach zaplanie.

Prajeme Vám pokoný a požehnaný advent...