Z obsahu vyberáme:

◾Novembrové spomínanie
◾Záchranári získali Národnú cenu
◾Dar od Humanity
◾Moderná gynekologocko-pôrodnícka ambulancia v Krompachoch
◾Za Ivanom Šlackým
◾Microsoft Windows Roadshow 2016