V našom meste sa v sobotu (26.11.2016), v predvečer prvej adventnej nedele zišli Krompašania na námestí, aby spoločne slávnostne zapálili prvú sviečku na adventnom venci za účasti pána farára Mgr. Jozefa Palušáka a evanjelickej pani farárky Mgr. Moniky Vdovjákovej. Pani primátorka Ing. Iveta Rušinová privítala všetkých, ktorí prišli na tento slávnostný akt posviacky krompašského adventného venca. Štyri sviečky  symbolizujú počet nedieľ do najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Prvá sviečka je pamiatkou na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista, vyjadruje zastavenie, radosť a očakávanie z príchodu Spasiteľa. Canthica Christiana pod vedením dirigenta Jána Lörinca svojím spevom prispela k slávnostnej atmosfére.

Dňa 3.12.2016 o 17.30h sa stretneme opäť, aby sme zapálili betlehemskú sviečku, ktorá je vyjadrením lásky a predstavuje Ježiškové jasličky.