S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 6. augusta 2022 vo veku 85 rokov navždy opustila

naša milovaná mamka, babka, prababka, sestra, teta, príbuzná, priateľka a známa

 

Mária VYDROVÁ

rod. Uhrinová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  10. augusta 2022 o 14.00 hodine

 podľa  obradov rím.-kat. cirkvi  v Dome smútku v Krompachoch.

 

Odpočívaj v pokoji