Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 

Dňa 4.augusta 2020 nás vo veku 87 rokov navždy opustila

Alžbeta PATEROVÁ

rod. Schmidtová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 8. augusta 2020 o 13.00 hod.

 podľa občianskych obradov v Dome smútku v Krompachoch.

 

 

Dňa 4.augusta 2020 nás vo veku 64 rokov navždy opustila

Aga SUKOVÁ

rod. Regecová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 10. augusta 2020 o 14.00 hod.

podľa obradov rím.-kat. cirkvi v kostole sv. Jána v Krompachoch.

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.