Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 19. februára 2020 vo veku nedožitých 83 rokov navždy opustil

Jozef Lacko.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21. februára 2020 o 14,00 hodine podľa občianskych obradov v Dome smútku v Krompachoch.

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.