Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom oznaujeme, že nás dňa 27. júna 2020 vo veku 81 rokov navždy opustil

Ing. Ladislav Mikloš.

 Posledná rozlúčka so zosnulým bude 1. júla 2020 o 14.30 hodine podľa občianskych obradov v Dome smútku v Krompachoch.

 

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24. júna 2020 vo veku 68 rokov navždy opustila

Helena Oršuláková, rod. Hajdu.

Posledná rozlúča so zosnulou bude dňa 30. júna 2020 o 14.00 hodine podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch.

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.