So smútkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, že nás dňa 11. septembra 2023 vo veku nedožitých 73 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, strýko a krstný otec

Pavol VOLOŠIN

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 18. septembra 2023 o 13:00 hod. v obradnej sieni Krematória v Košiciach.   

 

 Odpočívaj v pokoji.