Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,
že naša milovaná manželka, mamka, svokra,
babka, švagriná, priateľka a známa

Ing. Alžbeta Perháčová
rodená Paterová

nás navždy opustila
dňa 17. októbra 2021 vo veku 64 rokov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční
dňa 22. októbra 2021 o 14:00 hod.
v Dome smútku v Krompachoch podľa občianskych obradov.

Česť jej pamiatke.