Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás dňa 9. mája 2021, vo veku 65 rokov navždy opustila

Mária Jurečková

rod. Pampuriková

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 13. mája 2021 o 14. hodine podľa obradov rím - kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch. 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.