Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 15. januára 2021 vo veku nedožitých 69 rokov navždy opustil

Milan Hennel.

Posledná rozlúčka so zosnulm bude dňa 18. januára 2021 o 14,00 hodine podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch.

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.