S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 13. februára 2024 vo veku nedožitých 88 rokov navždy opustila naša milovaná mamka, babka, prababka, svokra, teta, príbuzná, priateľka a známa

 

Mária HŮLKOVÁ

 rod. Koreňová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  16. februára 2024 o 14.00 hodine

 podľa  občianskych obradov  v Dome smútku  v Krompachoch.