Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 

__________________________________________________

 S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 16. apríla 2021 vo veku 75 rokov nás navždy opustil

Jozef Haško

 

 Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 21. apríla 2021 o 14. hod. v Dome smútku v Krompachoch.

_______________________________________________________

                 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.