Celý povrch vozovky na ulici Lorencovej sa vyfrézoval, jestvujúce kolmé parkovacie státia sa označia vodorovným a zvislým dopravným značením a následne sa položí zhutnený asfaltový povrch.