Dlhodobo neopravované, poškodené cesty s výtlkmi boli z väčšej časti pokryté novým asfaltom, a to hlavne na miestach, kde je nutný prevoz pacientov na vozíkoch. „Opravy trvali týždeň, čím došlo k zmene celkového vzhľadu v areáli nemocnice a hlavne ku komfortnejšiemu prevozu pacientov,“ uviedla primátorka Mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných a vzdelaných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku. „Touto cestou sa chcem poďakovať Mestu Krompachy za podporu a realizáciu opráv v našom zdravotníckom zariadení,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK, tel. 00421 918 455 334, csergeova@agelsk.sk