Mesto opravilo prístupový chodník, vymaľoval sa interiér, detské preliezky, vymenili sa podlahové krytiny v denných miestnostiach, svietidlá.