Rekonštrukcia pozostáva z realizácie asfaltových úprav krytu vozoviek a výstavby nových konštrukcií dláždených vozoviek, parkovísk a chodníkov vo vnútri areálu. Rekonštrukciou sa dosiahne skvalitnenie prístupu k jednotlivým ambulanciám a zlepší sa celková dopravná dostupnosť Zdravotného strediska.

Práce by mali byť ukončené najneskôr do 30.10.2016.

Prosíme preto občanov mesta o ohľaduplnosť a opatrnosť pri prechádzaní týmto úsekom.