MESTO   KROMPACHY
Komisia školstva a športu pri MsZ v Krompachoch,

usporiada

51. ročník

BEHU ULICAMI MESTA KROMPACHY

Usporiadateľ:  Mesto Krompachy, Komisia školstva a športu pri MsZ

Termín:  9. október 2016 (nedeľa)

Prihlášky: prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom alebo na:
jan.znanec@krompachy.sk, 053/4192220  

Štartovné: 2 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad  60 rokov

Kategórie: 

 • predškolský vek dievčatá a chlapci do 6 rokov 100 m
 • najmladšie žiačky, žiaci roč.2007 - 2009 /7, 8, 9 r / 400 m
 • mladšie žiačky, žiaci roč.2004 - 2006 /10, 11, 12 r/ 500 m
 • staršie žiačky, žiaci roč. 2001 - 2003 /13, 14, 15 r/ 700 m
 • mladšie dorastenky roč.1999- 2000 /16, 17 r/ 1 000 m
 • mladší dorastenci 1999 - 2000 /16, 17 r/ 2 000 m
 • staršie dorastenky roč. 1997 - 1998 /18, 19 r/ 2 000 m
 • starší dorastenci roč.1997 - 1998 /18, 19 r/ 3 000 m

MUŽI: 

 • kategória A do 39 rokov /1977 a mladší/ 6 000 m
 • kategória B 40 - 49 rokov /1967 - 1976/ 6 000 m
 • kategória C 50 - 59 rokov /1957 - 1966/ 6 000 m
 • kategória D od 60 rokov /1956 a starší/ 6 000 m

ŽENY: 

 • kategória E do 34 rokov /1982 a mladšie/ 6 000 m
 • kategória F od 35- 49 rokov /1967 - 1981/ 6 000 m
 • kategória G od 50 rokov /1966  a staršie/ 6 000 m

Trať: povedie ulicami mesta /asfalt/

Časový rozpis: 

Prezentácia:  7:30 - 8:30 hod. mládež. kategórie,
                    10:30 hod. muži, ženy na MsÚ

Štart:              8:30 hod. najmladší, priebežne ostatní,
                      11:00 hod. muži, ženy                            

Obed: obedové balíčky

Šatne: ZŠ  Zemanská  ul.,  za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Preteká sa:  podľa pravidiel ĽA a tohto rozpisu.

Ubytovanie: na požiadanie a  náklady vysielajúceho oddielu.

Úhrada: pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Ceny: prví traja v kategórii dospelých budú odmenení finančne

Víťaz v kategórii hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného pohára na 1 rok

Upozornenie: pretekári zodpovedajú za vlastnú bezpečnosť